Strona główna

Dzięki partnerstwu Fundacji Dróg Kulturowych w Jarosławiu oraz Miasta Svidnik na Słowacji powstała wspólna koncepcja nowatorskiego Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae, jako nowy standard współpracy między krajami przygranicza, mający na celu zgłębienie zagadnień duchowości, psychiki i fizyczności związanej z odnową człowieka.
Koncepcja realizowana jest w ramach projektu „Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 rezultatem czego będzie transgraniczny markowy produkt turystyczno-pielgrzymkowy oparty na wschodnich i zachodnich tradycjach chrześcijańskich.

Nagłówek

W ramach projektu została opracowana Strategia Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae zawierająca system stacji / sal odnowy, bazujących na dziedzictwie kulturowym związanym z kultem maryjnym.
W ramach Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae w Polsce i na Słowacji, udostępnione zostaną specjalnie przygotowane, zabytkowe pomieszczenia, w których turyści i pielgrzymi znajdą dystans do cywilizacji i szarej codzienności.

O projekcie

Koncepcja Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae opiera się na psychologicznym ćwiczeniu „koła życia”, na podstawie którego wyodrębnionych zostało 7 filarów dotyczących 7 dziedzin życia człowieka.
W ramach projektu specjaliści odpowiedzialni będą za wsparcie psychoedukacyjne dotyczące regeneracji duchowej i psychicznej, budzenia trwałych pozytywnych emocji i relacji międzyludzkich, wykorzystywania bogactw przyrody i przestrzeni jako elementów pobudzających do poszukiwania siebie, atrakcji przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego sprzyjającego przeżywaniu duchowych i mistycznych uniesień i wrażeń.

Aktualności

Kontakt

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Fundacja Dróg Kulturowych z siedzibą ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław.